1990
เริ่มลงทุนกับเบลเยียมในกลุ่มปิโตรเลียมต้นน้ำ
1992 - 1993
ก่อสร้างโรงงานและเริ่มเปิดทำการ
1998
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
2000
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
2004
ลงทุนในเครื่องจักรใหม่
2008 - 2016

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ

2018
ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ (Calender)
2020
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
Scroll to Top