We selected the best for you
Customized your PVC Film
European Technology


Make The Highest Quality Product For You

 รูปแบบผลิตภัณฑ์   ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรามี 2 รูปแบบ คือ แบบม้วน และแบบแผ่น โดยคุณสามารถเลือกสี ความยาวม้วน และขนาดของแผ่นได้ตามที่ต้องการ

 มาตรฐาน  ของเรา

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในสภาพแวดล้อมการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีการแข่งขันสูง บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาทักษะความสามารถที่ครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพรวมถึงห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ทีมผู้ผลิตของเรามีหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดที่ตั้งโดยหน่วยงานควบคุมคุณภาพ  ตรงกันข้ามหน่วยงานควบคุมคุณภาพดำเนินการในนามของ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพจากข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายด้วย

 ตัวอย่าง  สินค้า

 GLOBAL  STANDARD

มาตรฐานระดับโลก

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายพลาสติกและฟิล์มพีวีซีชนิดแข็งที่มีคุณภาพระดับสากล รวมทั้งสถานที่ผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO 9001), มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), และมาตรฐานการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ (GHPs codex)

Scroll to Top

ต้องการออกแบบโลโก้หรือสั่งพิมพ์