CPPC Printing Films

ผลิตภัณฑ์ของ CPPC
สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งงานพิมพ์ทั่วไป หรืองานพิมพ์แบบดิจิตอล ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้สีมีความคมชัดทุกตารางนิ้ว และติดแน่นบนแผ่นฟิล์มได้ดี

การประยุกต์ใช้งาน

– งานไพ่

– งานพิมพ์ดิจิทัล

– ใช้ในงานพิมพ์ได้หลากหลาย

จุดเด่น

– พลาสติกของ CPPC สามารถนำไปใช้งานได้กับหลากหลายเทคโนโลยีการพิมพ์

– ช่วยให้คุณมีอิสระในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามตรงใจคุณ

Scroll to Top