ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน

สำนักงาน

313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

โทร : 02-411-3366

อีเมล : rigidsales@cppc.co.th

โรงงานระยอง

โรงงานระยอง

111/1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21180

โทร : +66 3863 6704-5

อีเมล : rigidsales@cppc.co.th

Scroll to Top