เกี่ยวกับ  เรา

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจพลาสติกภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ซึ่งได้ดำเนินการแปรรูปพลาสติกต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อที่จะนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกระบวนการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูง มีการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FDA-21 Cer. 175.30 และ GMP เป็นต้น โดยเรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ขายวัตถุดิบในการผลิตระยะยาว เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของสินค้า

“CPPC” เป็นผู้ผลิต พลาสติกพีวีซีแผ่นแข็ง ที่มีคุณภาพสูง ด้วยกำลังการผลิตของเครื่องจักรกว่า 24,000 ตันต่อปี เรามีจุดแข็งที่สามารถรองรับขนาดคำสั่งซื้อของลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันเราสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสี ความหนา และหน้ากว้าง รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

CPPC เชื่อว่าคุณภาพของสินค้าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงภายใต้อุตสาหกรรมพลาสติก  เราใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างเป็นมากในเรื่องการฝึกอบรมทักษะของพนักงาน การจัดหาอุปกรณ์การผลิตที่มีคุณภาพและทันสมัย และการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่มีอุปกรณ์ครบครัน ซึ่งดำเนินการควบคุมโดยทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้สินค้าของเรามีคุณภาพและตอบสนองได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Scroll to Top